Wybierz Przedszkole

Rok Szkolny

Dane dziecka

Dane rodzica 1/opiekuna
Dane rodzica 2/opiekuna
Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?

TakNie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Przedszkole