Czesne w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu

nowa grupa dzieci 2,5 oraz 3-letnich

Jest to miesięczna opłata stała i wynosi 500 zł.

W ramach tej opłaty dzieci otrzymują:

1. stały nadzór oraz opiekę nauczycieli;

2. zajęcia z języka angielskiego;

3. zajęcia z języka hiszpańskiego;

4. rytmikę prowadzoną przez zawodowego muzyka;

5. zajęcia taneczne z instruktorem tańca;

6. zajęcia psychoprofilaktyczne prowadzone przez psychologa;

7. opiekę logopedyczną prowadzoną przez doświadczonego logopedę.

Opłaty dodatkowe

Opłatom dodatkowym podlegają wszystkie zajęcia dodatkowe wybrane przez Rodziców dla dzieci:

1. język angielski dodatkowy (3 razy w tygodniu) – 80 zł

2. opowieści biblijne (1 raz w tygodniu) – 10 zł

3. zumba kids (1 raz w tygodniu) – 40 zł

4. zajęcia szachowe (1 raz w tygodniu)  – 35 zł

5. zajęcia z robotyki (1 raz w tygodniu)  – 55 zł

6. warsztaty plastyczne (1 raz w tygodniu)  – 50 zł

7. przedszkoliada (1 raz w tygodniu)  – 42 zł

Opłaty jednorazowe

(raz do roku)

Poza opłatami za czesne pobieramy następujące opłaty:

1. 350 zł – wpisowe na kolejny rok przedszkolny;

2. 50 zł (wrzesień, luty) – dwa razy w roku wyprawka papiernicza;

3. 40 zł – dobrowolne ubezpieczenie NNW;

4. opłaty za podręczniki oraz Metodę Pozytywnego Wsparcia – zgodnie z cennikiem wydawnictwa i wydrukiem materiałów;

Numery rachunków bankowych

Przedszkole Prywatne entliczek-pentliczek, ul. Agatowa

Nr konta BZ WBK 64 1090 2590 0000 0001 3114 1002

Płatności regulujemy do 5. każdego miesiąca.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.