6:45 – 9:00

 • schodzenie się dzieci
 • gry i zabawy dowolne według pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela

9:00 – 9:45

 • rozchodzenie się dzieci do swoich sal
 • czynności higieniczno-porządkowe
 • przygotowanie do posiłku
 • śniadanko

9:45 – 12:00

 • zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania w Przedszkolu
 • zajęcia dodatkowe: język angielski, język hiszpański, taniec towarzyski, rytmika, zajęcia psychoprfilaktyczne
 • zabawy na świeżym powietrzu (spacer lub plac zabaw)
 • swobodna zabawa według zainteresowań dzieci lub inspirowana przez nauczyciela – o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję

12:00 – 12:45

 • czynności higieniczno-porządkowe
 • przygotowanie do posiłku
 • obiad

12:45 – 14:15

 • czynności samoobsługowe – przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej (dzieci 3-letnie)
 • różne formy relaksu z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych
 • słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej (dzieci 4,5,6-letnie)
 • spacer lub zabawy na placu zabaw

14:15 – 14:40

 • czynności higieniczne
 • przygotowanie do podwieczorku
 • I podwieczorek

14:40 – 15:00

 • swobodne zabawy w kącikach zainteresowań

15:00 – 17:00

 • przechodzenie dzieci do sal zbiorczych
 • zabawy wg zainteresowań dzieci, organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dzeici

*16:00

 • II podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi
 • rozchodzenie się dzieci