null

Taniec współczesny

Taniec współczesny prowadzony jest przed instruktora tańca 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach.

null

Język angielski

Język angielski 2 razy w tygodniu.

null

Rytmika

Rytmika prowadzona jest dla każdej grupy 1 raz w tygodniu.

null

Język hiszpański

Język hiszpański prowadzony jest w każdej grupie 1 raz w tygodniu.

null

Psychoprofilaktyka

Zajęcia z psychoprofilaktyki.

null

Logopedia

Terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe w najmłodszej grupie.

null

Logorytmika

Jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką i ma za zadanie oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dziecka. Ponieważ prowadzona jest zawsze w formie zabawy, dzieci chętnie biorą w niej udział.

null

Mix taneczny

Autorski program Mixu Tanecznego przygotowany został z myślą o dzieciach, które dopiero zaczynają wkraczać w świat tańca. Najmłodsi poznają elementy różnych tańców: m.in.: Hip hopu, Jazzu, Tańców Narodowych i Towarzyskich. Dzięki temu w późniejszym okresie mają podstawy do rozwijania się w wybranym stylu tanecznym. Zajęcia w formie zabawy doskonale poprawiają pamięć i koordynację, wpajają też nawyk prawidłowej postawy.

null

Karate

Ćwiczenie karate dzieci mogą zaczynać mając kilka lat. W zasadzie jest to zabawa z elementami karate. W formie zabawy dzieci poznają prawidłowe pozycje, sposoby poruszania się, składania dłoni, kilka bloków, uderzeń, kopnięć. Wszystkie wymienione elementy dają dzieciom możliwość wyzwolenia zasobów energii zgromadzonej w ciągu dnia, jak i wykształcenia innych pożądanych nawyków ruchowych. W trening karate wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej.

null

Zajęcia baletowe

Balet to propozycja zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia rozwijają wrażliwość muzyczną, zamiłowanie do teatru, kształtują zachowania sceniczne, uczą dyscypliny. Łączą w sobie elementy rytmiki, tańca, gimnastyki i choreografii. Kształtują motorykę, doskonaląc grację i płynność ruchów.

null

Nauka pływania

To propozycja nauki i doskonalenia umiejętności pływania skierowana do dzieci z naszego Przedszkola w wieku 4, 5 oraz 6 lat.

null

Zumba Kids

W kilku słowach to taniec, fitness i mnóstwo dobrej, radosnej zabawy dla dzieci. Ponadto zumba to zajęcia w czasie których dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtują i rozwijają kreatywność oraz pamięć. Zumba kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania.

null

Gimnastyka korekcyjna

Jest formą profilaktycznych i leczniczych zajęć ruchowych, niezwykle ważną w okresie tak intensywnego rozwoju dziecka, jak wiek przedszkolny. Głównym celem zajęć jest: tworzenie nawyku prawidłowej postawy, zapobieganie powstawianiu, pogłębianiu i utrwalaniu wad postawy oraz leczenie powstałych dysfunkcji narządu ruchu.

null

Tenis ziemny

Zajęcia prowadzone są dla grupy 5-6 dzieci na korcie z instruktorem. Celem jest wprowadzenie dzieci w szkolenie tenisowe poprzez zabawę i sportową rywalizację. W trakcie lekcji wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce co dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia. W gronie rówieśników dzieci integrują się, a poprzez wspólną zabawę zdobywają umiejętności tenisowe, które w kolejnych etapach doskonalą.

null

Piłka nożna

Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu mające na celu rozwój sfery ruchowej, wykorzystujące naturalną potrzebę ruchudziecka w sposób kierowany poprzez zabawy z piłką, poznawanie i przestrzeganie zasad gry, ćwiczenia związane z koordynacją, skocznością, kopaniem, łapaniem i rzucaniem piłki.

null

EDUKIDO - zajęcia oparte na klockach LEGO

Edukido to przede wszystkim mądra i świetna zabawa o czym nasze Przedszkolaki mogły się już przekonać, a poza tym: odkrywanie nowych rzeczy o sobie i o świecie; ćwiczenia w koncentracji uwagi; logiczne i kreatywne myślenie; wspólne rozwiązywanie problemów; wsparcie rozwoju zdolności matematycznych; poznawanie podstaw techniki; uczenie się przez twórczą zabawę

null

Opowieści biblijne

Opowieści biblijne to spotkania, które mają na celu przyswojenie i przeżycie treści biblijnych poprzez zabawy ruchowe, odgrywanie ról, dramy, taniec i śpiew.

null

Szachy

To propozycja zajęć wspomagająca rozwój sfery poznawczej, ale także społeczno-moralnej dziecka, pobudzające jego aktywność twórczą, rozwijanie pamięci, uwagi, koncentracji, myślenia logiczno-wyobrażeniowego a także postaw sprawiedliwej oceny, umiejętności przestrzegania zasad i reakcji na niepowodzenia. Dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia poznają figury, reguły gry – stopniowo rozwijając powyższe umiejętności.

null

Język angielski dodatkowy (3x w tygodniu) ENGLISH ACTIVITY

Podczas zajęć lektor anglojęzyczny cały czas zwraca się do dzieci w języku angielskim, dzięki czemu dzieci przyswajają wymowę, akcent i intonację. Umożliwia to dzieciom osłuchanie się z poprawnymi wzorcami wypowiedzi, naukę rozumienia ze słuchu, oswajanie się i rozwijanie umiejętności wypowiadania słów i krótkich zdań. Zajęcia prowadzone są przez lektora języka angielskiego. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie postępów edukacyjnych dzieci. Zajęcia łączą w sobie kilka sprawdzonych metod nauczania takich jak: - TPR (Total Physical Response); - metoda pedagogiki zabawy; - metoda immersji; - metoda „learning by doing” polegająca na wykorzystywaniu zdolności artystycznych dzieci w celu przekazania im wiedzy

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego
null

Taniec współczesny

Taniec współczesny prowadzony jest przed instruktora tańca 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach.

null

Język angielski

Język angielski 2 razy w tygodniu.

null

Rytmika

Rytmika prowadzona jest dla każdej grupy 1 raz w tygodniu.

null

Język hiszpański

Język hiszpański prowadzony jest w każdej grupie 1 raz w tygodniu.

null

Psychoprofilaktyka

Zajęcia z psychoprofilaktyki.

null

Logopedia

Terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe w najmłodszej grupie.

Zajęcia dodatkowe płatne
null

Logorytmika

Jest połączeniem terapii logopedycznej z rytmiką i ma za zadanie oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dziecka. Ponieważ prowadzona jest zawsze w formie zabawy, dzieci chętnie biorą w niej udział.

null

Mix taneczny

Autorski program Mixu Tanecznego przygotowany został z myślą o dzieciach, które dopiero zaczynają wkraczać w świat tańca. Najmłodsi poznają elementy różnych tańców: m.in.: Hip hopu, Jazzu, Tańców Narodowych i Towarzyskich. Dzięki temu w późniejszym okresie mają podstawy do rozwijania się w wybranym stylu tanecznym. Zajęcia w formie zabawy doskonale poprawiają pamięć i koordynację, wpajają też nawyk prawidłowej postawy.

null

Karate

Ćwiczenie karate dzieci mogą zaczynać mając kilka lat. W zasadzie jest to zabawa z elementami karate. W formie zabawy dzieci poznają prawidłowe pozycje, sposoby poruszania się, składania dłoni, kilka bloków, uderzeń, kopnięć. Wszystkie wymienione elementy dają dzieciom możliwość wyzwolenia zasobów energii zgromadzonej w ciągu dnia, jak i wykształcenia innych pożądanych nawyków ruchowych. W trening karate wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej.

null

Zajęcia baletowe

Balet to propozycja zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia rozwijają wrażliwość muzyczną, zamiłowanie do teatru, kształtują zachowania sceniczne, uczą dyscypliny. Łączą w sobie elementy rytmiki, tańca, gimnastyki i choreografii. Kształtują motorykę, doskonaląc grację i płynność ruchów.

null

Nauka pływania

To propozycja nauki i doskonalenia umiejętności pływania skierowana do dzieci z naszego Przedszkola w wieku 4, 5 oraz 6 lat.

null

Zumba Kids

W kilku słowach to taniec, fitness i mnóstwo dobrej, radosnej zabawy dla dzieci. Ponadto zumba to zajęcia w czasie których dzieci uczą się koordynacji, równowagi, kształtują i rozwijają kreatywność oraz pamięć. Zumba kids promuje zdrowy tryb życia u dzieci i uczy szacunku, pracy zespołowej, odpowiedzialności i zaufania.

null

Gimnastyka korekcyjna

Jest formą profilaktycznych i leczniczych zajęć ruchowych, niezwykle ważną w okresie tak intensywnego rozwoju dziecka, jak wiek przedszkolny. Głównym celem zajęć jest: tworzenie nawyku prawidłowej postawy, zapobieganie powstawianiu, pogłębianiu i utrwalaniu wad postawy oraz leczenie powstałych dysfunkcji narządu ruchu.

null

Tenis ziemny

Zajęcia prowadzone są dla grupy 5-6 dzieci na korcie z instruktorem. Celem jest wprowadzenie dzieci w szkolenie tenisowe poprzez zabawę i sportową rywalizację. W trakcie lekcji wykorzystywane są różnego rodzaju pomoce co dodatkowo uatrakcyjnia zajęcia. W gronie rówieśników dzieci integrują się, a poprzez wspólną zabawę zdobywają umiejętności tenisowe, które w kolejnych etapach doskonalą.

null

Piłka nożna

Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu mające na celu rozwój sfery ruchowej, wykorzystujące naturalną potrzebę ruchudziecka w sposób kierowany poprzez zabawy z piłką, poznawanie i przestrzeganie zasad gry, ćwiczenia związane z koordynacją, skocznością, kopaniem, łapaniem i rzucaniem piłki.

null

EDUKIDO - zajęcia oparte na klockach LEGO

Edukido to przede wszystkim mądra i świetna zabawa o czym nasze Przedszkolaki mogły się już przekonać, a poza tym: odkrywanie nowych rzeczy o sobie i o świecie; ćwiczenia w koncentracji uwagi; logiczne i kreatywne myślenie; wspólne rozwiązywanie problemów; wsparcie rozwoju zdolności matematycznych; poznawanie podstaw techniki; uczenie się przez twórczą zabawę

null

Opowieści biblijne

Opowieści biblijne to spotkania, które mają na celu przyswojenie i przeżycie treści biblijnych poprzez zabawy ruchowe, odgrywanie ról, dramy, taniec i śpiew.

null

Szachy

To propozycja zajęć wspomagająca rozwój sfery poznawczej, ale także społeczno-moralnej dziecka, pobudzające jego aktywność twórczą, rozwijanie pamięci, uwagi, koncentracji, myślenia logiczno-wyobrażeniowego a także postaw sprawiedliwej oceny, umiejętności przestrzegania zasad i reakcji na niepowodzenia. Dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia poznają figury, reguły gry – stopniowo rozwijając powyższe umiejętności.

null

Język angielski dodatkowy (3x w tygodniu) ENGLISH ACTIVITY

Podczas zajęć lektor anglojęzyczny cały czas zwraca się do dzieci w języku angielskim, dzięki czemu dzieci przyswajają wymowę, akcent i intonację. Umożliwia to dzieciom osłuchanie się z poprawnymi wzorcami wypowiedzi, naukę rozumienia ze słuchu, oswajanie się i rozwijanie umiejętności wypowiadania słów i krótkich zdań. Zajęcia prowadzone są przez lektora języka angielskiego. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie postępów edukacyjnych dzieci. Zajęcia łączą w sobie kilka sprawdzonych metod nauczania takich jak: - TPR (Total Physical Response); - metoda pedagogiki zabawy; - metoda immersji; - metoda „learning by doing” polegająca na wykorzystywaniu zdolności artystycznych dzieci w celu przekazania im wiedzy